Før du kan redigere en opgave, skal opgaven have en af følgende statusser:

  • Accepteret

  • Igang

  • Afventer

Har opgaven en anden status end de tre ovenstående, så er det ikke muligt for dig at redigere opgaven eller tilføje varer/timer på den.

Hvis du har godkendt dagen, har opgaver fået status Afsluttet, og du kan ikke længere redigere opgaverne. Kontakt din Smartday-administrator og gør dem opmærksom på, at der mangler oplysninger. De kan enten lave en kopi af din afsluttede opgave og sende den ud til dig, så du kan tilføje information/varer - eller skrive det manglende direkte ind på den afsluttede opgave.

Hvis du ikke kan redigere oplysningerne på Kunde, Sted, Serviceenhed eller Projekt på en opgave, så læs mere her

Fandt du dit svar?