Der kan være forskellige årsager til. at du må sende en opgave hjem - du har ikke tid til at udføre den, en anden bruger skal udføre opgaven, måske er kunden ikke hjemme.

  1. Tryk på det grønne flueben

  2. Tryk på Send Hjem

  3. Skriv hvorfor opgaven sendes hjem i Note 2 feltet

  4. Tryk på OK

Opgaven er nu sendt hjem til din Smartday-administrator (kontoret), som kan planlægge opgaven igen.

Fandt du dit svar?