Der er ingen begrænsninger i antallet af billeder, som kan knyttes til en enkelt opgave.

Vi anbefaler dog, at du kun udvælger de mest relevante. Dette letter arbejdet for din kollega, som efterfølgende skal kigge på dem.

Vi anbefaler, at du min. udvælger 3 billeder (før, under, efter).

  • Før: dette billede dokumenterer din opgave og giver et helhedsindtryk af, hvad der skal udføres og hvordan der så ud, da du ankom.

  • Under: billedet der bruges af dine kollegaer, så de kan se historik for det, som du har arbejdet med.

  • Efter: dette viser, at du har udført opgaven og ryddet fint op efter din igen - så hvis kunden ringer til jeres kontor og beklager sig, har I mulighed for at bevise modsat.

Fandt du dit svar?