Ny kundeoversigt

Vi ændrer nu kundeoversigtens visning. Kunder vises nu i venstre side og projekter længst til højre. Det giver en bedre oplevelse i anvendelse af kundevisningen.

Opsætning af søgebilledet gemmes nu mellem opdateringerne

Vi har længe haft mulighed for at Plan-brugere kunne tilpasse resultatvisningen af opgavesøgningen. Opsætningen blev gemt lokalt på jeres computer, men det har været en længe ventet feature at opsætningen også blev gemt mellem opdateringerne. Det har vi fået på plads nu og denne opdatering gemmer opsætningen fra før til efter opdateringerne, uden man igen at skal opsætte sin tilpasning.

Ny projektstatus: Fuldført

Anvender I godkendelsesmodulet, har I nu mulighed for at se forskel på om et aktivt projekt har flere åbne opgaver eller om alle opgaver er fuldført – og projektet dermed er klar til godkendelse. I projektfilteret kan visningen yderligere begrænses til kun at vise “Fuldførte” projekter, hvilket gør det nemt og overskueligt at godkende afsluttede opgaver. Først når alle opgaver på projektet er godkendt, skifter projektet status til Lukket og data sendes retur til jeres økonomisystem.

Godkendelse af opgaver

Vi har haft lejlighed til at lave et mindre funktionelt make-over på godkendelsesmodulet. Vi har tilføjet et direkte link over til opgaven, så opgaven kan redigeres før godkendelse. Ligeledes har vi tilføjet opgavens Beskrivelse og Notat 1 til visningen. Og på opgavelinjerne ser man brugerens navn og ikke blot medarbejderkoden.
Har man lagt ansvaret for godkendelse ud til de enkelte område-chefer, er det nu også muligt at godkende opgave ud fra Områderne, sådan som man også tidligere har kunne gøre det på medarbejder niveau.

Forbedringer og fejlrettelser

Som altid, har vi lavet nogle forbedringer og fejlrettelser, herunder forbedringer i flere af vores integrationer samt en række andre optimeringer.

Vi håber I får glæde af denne opdatering.

Venlig hilsen
Hele Smartday teamet

Fandt du dit svar?